naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Gemeente Assen

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van sport en bewegen kan binnen al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de sportvereniging en/of sportschool, op de school van de kinderen of bij de sportgroep voor senioren. Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens om minder te zitten.  

Als gemeente kunt u een belangrijke rol spelen om de inwoners mogelijkheden te geven te bewegen. Laagdrempelig en op elk niveau, aangepast aan de wensen van de doelgroep. Door als gemeente te zorgen voor de optimale randvoorwaarden kunt u zorgen dat men met plezier gaat sporten en bewegen. Dat levert u als gemeente de gewenste effecten op die u moet bereiken binnen de thema’s armoede, sociaal domein, integratie en duurzaamheid. Zorg dat sport en bewegen onderdeel wordt van uw collegeprogramma en neem de inwoners mee in de gedachtegang ‘Sporten brengt plezier, trots en saamhorigheid en is ook nog eens gezond.’ 

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijk partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.  

In 2020 is in uw gemeente een Lokaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de sportbonden (NOC*NSF) en maatschappelijk partners. 

Belangrijkste ambities van het Asser Sportakkoord zijn: 

→   Voor iedereen is er een aansprekend, inclusief en toegankelijk aanbod, ook voor mensen met afstand tot
       sport en bewegen. Deze doelgroep is zeer divers qua samenstelling: op basis van financiële situatie, van
       leeftijd, van beperking in het dagelijks functioneren of een combinatie van factoren. 

→   Assen terug naar de top! Een sterke sportinfrastructuur, zowel qua ‘stenen’, middelen als organisa-
       torisch, die vanuit kwaliteit en kwantiteit alle inwoners in Assen kan faciliteren om veilig en met plezier
       te sporten. 

→   Alle kinderen in Assen ontwikkelen van jongs af aan de competenties en kennis waardoor zij de
       motivatie en het vertrouwen krijgen om een leven lang te kunnen bewegen. 

→   Een stad met een aantrekkelijk en goed ingerichte leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert. 

→   De inwoners van Assen kunnen met plezier bij alle sportaanbieders sporten binnen een veilig
       sportklimaat. Sporten is voor alle inwoners van elke leeftijd vanzelfsprekend en toegankelijk. 

→   Assen staat landelijk bekend als Assen Sportstad en inwoners zijn trots op ‘hun’ Sportstad Assen. Evene-
       menten en topsporters inspireren Assenaren om te sporten en leveren een positieve bijdrage aan een
       gezond werk- een leefklimaat en aan city marketing in Assen.

Deze uitgangspunten bieden u aanknopingspunten om sport en bewegen onderdeel te laten zijn van uw collegeprogramma.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!