naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Gemeente Aa en Hunze

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van sport en bewegen kan binnen al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de sportvereniging en/of sportschool, op de school van de kinderen of bij de sportgroep voor senioren. Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens om minder te zitten.  

Als gemeente kunt u een belangrijke rol spelen om de inwoners mogelijkheden te geven te bewegen. Laagdrempelig en op elk niveau, aangepast aan de wensen van de doelgroep. Door als gemeente te zorgen voor de optimale randvoorwaarden kunt u zorgen dat men met plezier gaat sporten en bewegen. Dat levert u als gemeente de gewenste effecten op die u moet bereiken binnen de thema’s armoede, sociaal domein, integratie en duurzaamheid. Zorg dat sport en bewegen onderdeel wordt van uw collegeprogramma en neem de inwoners mee in de gedachtegang ‘Sporten brengt plezier, trots en saamhorigheid en is ook nog eens gezond.’ 

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijk partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.  

In 2020 is in uw gemeente een Lokaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de sportbonden (NOC*NSF) en maatschappelijk partners. 

Belangrijkste ambities van het Aa en Hunze Sport en beweegakkoord zijn: 

→   Duurzame sport- en beweeginfrastructuur. De openbare ruimte in de gemeente Aa en Hunze is sportief
       en veilig ingericht voor alle gebruikers en de sportieve ruimte (accommodaties, voorzieningen) is open,
       veilig, betaalbaar en duurzaam. 

→   Iedereen kan meedoen met sport en bewegen. Geen enkele inwoner van de gemeente Aa en Hunze
       ervaart drempels om te gaan sporten of bewegen (zowel letterlijk als figuurlijk) en ervaart plezier aan
       sport en bewegen.

→   Positieve sport- en beweegcultuur. In de gemeente Aa en Hunze staat plezier in sporten en bewegen
       voorop. Iedereen moet op een positieve, veilige manier kunnen deelnemen aan sport- en beweeg-
       activiteiten op een eigen niveau onder begeleiding van ‘opgeleide’ trainers en begeleiders. 

→   Vitale sport- en beweegaanbieders. Sportverenigingen in de gemeente Aa en Hunze zijn vitaal, toekomst-
       bestendig en creëren een plezierig sportklimaat, een prettige sfeer waar iedereen de kans krijgt om te
       sporten en zich veilig voelt. 

→   Topsport die inspireert. In de gemeente Aa en Hunze worden topsporters en (top)sportevenementen
       ingezet om inwoners te inspireren zelf in beweging te komen. 

Deze uitgangspunten bieden u aanknopingspunten om sport en bewegen onderdeel te laten zijn van uw collegeprogramma.


Nieuwsoverzicht

Er zijn geen nieuwsberichten aanwezig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!