naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Gemeente Assen - Sportdebat 9 maart 2022

Sportstad Assen organiseert hét Sportdebat voor Assen. Het Asser Sport heeft als ambitie “dat iedereen in Assen moet kunnen sporten” en “dat we een stad zijn om trots op te zijn”. Draagvlak voor en commitment op het Asser Sportakkoord binnen de gemeenteraad is essentieel voor de kracht en het effect van het Asser Sportakkoord. Het moment dat de gemeenteraad centraal staat (vlak voor de verkiezingen) is het geëigende moment om sport- en beweegbeleid te bespreken. Op deze manier kunnen zowel partijen als kiezers positie kiezen en is er een basis voor krachtig sportbeleid voor de toekomst. Ook de eerste uitkomsten van de analyse van de huidige sport- en beweegsituatie en koersvoorstellen, opgesteld door externe experts, komen aan bod. Uiteraard met name gebouwd op de ervaringen van lokaal betrokkenen.

Het gaat over sport en de politiek. 

Programma in hoofdlijnen:

- In gesprek over de koers van Assen Sportstad met de stellers van het rapport en de sport

- Het politieke debat over de verkiezingsprogramma's in relatie tot sport.

Binnenkort volgt het definitieve programma.

Tijdpad: inloop 19.00u, aanvang 19.30u

Locatie: Olympus

Iedereen is welkom.

Aanmelden: communicatie@assensportstad.nl

Zie ook: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-in-nederland/gemeenteraadsverkiezingen-2022/zichtbaarheidscampagne-sport-laat-van-zich-horen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!