naar mijn gemeente

SportDrenthe
 

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in het collegeprogramma

Na de verkiezingen op 19 maart 2014 zal de nieuwe coalitie een collegeprogramma gaan samenstellen. Op deze pagina zal het onderdeel over sport in collegeprogramma worden vermeld.

Sport in collegeprogramma 2014 – 2018

Assen

Combinatiefunctionarissen

De combinatiefunctionarissen zijn een spil in de wijk op het gebied van sporteducatie, cultuureducatie en verenigingsondersteuning. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een gezonde leefstijl en aan educatieve doelstellingen. We continueren de inzet van de buurtsportcoaches.
 

Sport in collegeprogramma 2010 – 2014

Assen

Wij zijn voorstander van de breedtesport: laagdrempelig, sport voor jong en oud. We ondersteunen en stimuleren daarom Asser sportverenigingen. De huidige combinatiefuncties worden gehandhaafd. Samenwerking tussen sportverenigingen en scholen wordt hiermee verder bevorderd. We onderzoeken de mogelijkheden om een openluchtzwembad toe te voegen aan een bestaande voorziening. We streven ernaar dit in deze bestuursperiode te realiseren.

Verder introduceren we de stadspas om te stimuleren dat iedereen aan sport en cultuur kan deelnemen. De exacte vorm waarin dit gebeurt, gaan we nader onderzoeken.

Kadernota Sport en Bewegen
https://www.kiessport.nu/bestanden/documenten/324-kadernota-sport-en-bewegen-assen.pdf

Gemeenteraadsverkiezingen 2018,
een sportieve keus!