naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

De meeste (lokale) partijen zijn momenteel druk met het schrijven van de verkiezingsprogramma's. Zodra deze bekend zijn zullen we de links hier plaatsen.

SP
2. Voor gelijke kansen in Assen
2.10 We voeren een meedoenregeling voor volwassenen in. Iedereen moet kunnen meedoen aan bijvoorbeeld sport of cultuur.

3. Sterke wijken in Assen
3.2 In alle wijken komt er meer aandacht en een plek voor de jeugd. We streven naar in iedere wijk een ontmoetingsplek voor de jeugd, geld voor activiteiten, goede inspraak, speel en sportvoorzieningen en ondersteuning.

4. Een leefbaar Assen
Onze punten voor sport en cultuur en vrijwilligers
4.1 Wij vinden dat iedereen die dat wil moet kunnen sporten, naar het theater of het museum moet kunnen. Daarom willen we een minimaregeling voor volwassen en voldoende ruimte in 
de kindpakketten zodat zoveel mogelijk inwoners die dat willen dit ook kunnen.
4.2 Amateursportverenigingen en vrijwilligersorganisaties zoals scouting moeten actief en gelijkwaardig door de gemeente ondersteund worden, bv bij het gezamenlijk organiseren 
van trainingen, cursussen, collectieve inkoop van energie, subsidieregelingen etc.
4.3 Sport en cultuur moet inclusief zijn: toegankelijk en veilig voor iedereen.

GroenLinks

Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
ChristenUnie
D66
Stadspartij Plop
PvdA
D66
VVD
CDA
50plus

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!