naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

De meeste (lokale) partijen zijn momenteel druk met het schrijven van de verkiezingsprogramma's. Zodra deze bekend zijn zullen we de links hier plaatsen.

PvdA

Sociaal Domein

Duurzame en toekomstbestendige dorpshuizen

De PvdA Coevorden zet de komende jaren in op duurzame en toekomstbestendige dorpshuizen en wijkgebouwen. Sportvoorzieningen houden we op orde en we blijven het sport- en preventie-akkoord steunen voor een levendig en toekomstbestendig verenigingsleven. Dit beschouwen we als onze sociale infrastructuur.
We streven ernaar om waar dat mogelijk is schoolgebouwen open te stellen voor andere maatschappelijke functies en organisaties. Zoals het samenvoegen van scholen, sport en dorpshuis in Schoonoord, in een nieuw multifunctioneel gebouw en het fablab bij de Nieuwe Veste.

Preventie
We willen in Coevorden preventie van gezondheidsproblemen verder versterken. Dit doen we door het bevorderen van een gezonde leefstijl, het stimuleren van sport en bewegen, gezonde wijken en dorpen in te richten, een gezond voedingsaanbod te stimuleren en toegankelijke informatie te geven. In deze periode besteden we veel aandacht aan een rookvrije generatie, het terugdringen van obesitas bij de jeugd en het terugdringen van middelengebruik. We gaan dit doen door initiatieven rond rookvrije zones en accommodaties te bevorderen op plekken waar veel jeugd komt. We geven extra voorlichting en zetten in op het terugdringen van middelengebruik. Ook het sport- en preventieakkoord blijven we verder ontwikkelen. Dit vraagt ambtelijke inzet en financiële ondersteuning. Ook stimuleren we initiatieven als de gezonde supermarkt.

Buiten, spel en sport
Speeltuinen zijn sinds jaar en dag een maatschappelijk initiatief. Waar nodig zijn we bereid dit te ondersteunen met geld. Elke wijk of dorp heeft wat ons betreft een speeltuin. Waar dit nog niet zo is, ondersteunen wij initiatieven daartoe. Een vorm van een terugkerende sportweek in onze gemeente vinden we een goed idee. De deelname aan de nationale sportweek als gaststad heeft veel positieve energie losgemaakt. We maken hier een jaarlijks evenement van. Onderzocht moet worden of laagdrempelige hulp via WMO niet door een dorps-/wijkcoördinator kan worden verleend. Deze kan ook helpen bij signalering en preventie van schuldenproblematiek (naar voorbeeld van o.a. Hollandscheveld en Grolloo).

Wat willen we bereiken?
- Een gezondere bevolking van Coevorden.
- Meer voorzieningen worden multifunctioneel gebruikt.
- Wijkgebouwen, sportaccommodaties en dorpshuizen zijn waar nodig verbeterd.
- Het inzetten van dorps-/wijkcoördinatoren als uit onderzoek blijkt dat dit een 
 meerwaarde heeft.

Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
PAC
VVD
BBC2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!