naar mijn gemeente

SportDrenthe
 

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport & Economie

Door sport en bewegen in te zetten als middel bij economische vraagstukken bevordert de lokale economie. Er zijn veel manieren om sport en bewegen in te zetten in het bedrijfsleven, tijdens evenementen en om bijvoorbeeld verblijfsrecreatie en toerisme te bevorderen. Sport en sportactiviteiten bij bedrijven zorgen voor fitte medewerkers en minder verzuim. Sport en sportactiviteiten inzetten bij evenementen en in het toeristisch en recreatief aanbod zorgt voor sportieve mensen en actieve bezoekers. Sport als middel draagt bij aan een economisch gezonde provincie. 


Voor meer informatie over deze thema’s en de mogelijkheden om sport en bewegen in te zetten bij economische vraagstukken kunt u terecht bij SportDrenthe. Input over de integratie van sport in uw verkiezingsprogramma vind u bij NOC*NSF.

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018,
een sportieve keus!