naar mijn gemeente

SportDrenthe
 

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport & Maatschappij

Door sport en bewegen in te zetten als middel bij maatschappelijke thema’s bevordert de gezondheid onder inwoners. Beleidsthema’s als armoede en integratie, het sociaal domein en duurzaamheid vormen een uitdaging, door sport en bewegen te integreren in deze programma’s kunnen goede resultaten worden behaald. Bewegen draagt niet alleen bij aan de fysieke gesteldheid, maar ook aan het mentaal welbevinden en het sociaal maatschappelijk functioneren. Sport en sportactiviteiten in wijken, buurten en dorpen verbeteren de leefbaarheid en zorgen voor (sociale) betrokkenheid van inwoners. Door de openbare ruimte uitnodigend in te richten stimuleert u mensen naar buiten te gaan.


Voor meer informatie over deze thema’s en de mogelijkheden om sport en bewegen in te zetten bij maatschappelijke vraagstukken kunt u terecht bij SportDrenthe. Input over de integratie van sport in uw verkiezingsprogramma vind u bij NOC*NSF.

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018,
een sportieve keus!