naar mijn gemeente

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Met sport uw gemeente nog beter maken!

 

Allemaal meedoen is belangrijk voor een goed democratisch proces. Dan gaat het niet alleen om de verkiezingen 1x per vier jaar, maar vooral om dagelijks het gevoel hebben dat je mee kan en mag doen.

Gelukkig zijn er veel mensen die nog kunnen en mogen bewegen en/of sporten. Sterker nog, steeds meer zien we niet alleen kansen voor de sporter zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Sport heeft immers de kracht om burgers uit alle lagen van de bevolking letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden.

Een samenleving waar de jeugd zijn talenten - op school, maar ook daarbuiten - maximaal ontwikkelt. Een samenleving met sterke maatschappelijke verbondenheid, vitale inwoners met een hoge arbeidsmoraal, een laag ziekteverzuim en bloeiende, betrokken organisaties en instellingen met professionals en vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Meedoen in al zijn facetten.

Sport (en bewegen) helpt om Drenthe nog beter te maken. Bij steeds meer inwoners (ook de kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018) neemt gezond leven - en daarmee bewegen en sporten - een prominente plaats in hun leven in. In een vergrijzende samenleving en bij een economische stagnatie wordt in de zorg meer en meer een beroep gedaan op eigen vitaliteit van die van familie en/of buren. Vitaliteit wordt de belangrijkste economische factor, sport (en bewegen) de belangrijkste grondstof voor deze vitaliteit.

Hans de Lang
Directeur-bestuurder SportDrentheHans de Lang in actie tijdens ATB klassieker in Drenthe


 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn geen nieuwsberichten aanwezig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018,
een sportieve keus!