naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Met sport en bewegen uw gemeente nog beter maken!

Allemaal meedoen is belangrijk voor een goed democratisch proces. Dan gaat het niet alleen om de verkiezingen één keer per vier jaar, maar vooral om dagelijks het gevoel te hebben dat je mee kan en mag doen. Gelukkig zijn er veel mensen die kunnen en mogen bewegen en/of sporten. Sterker nog, steeds meer zien we niet alleen kansen voor de sporter zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Sport heeft immers de kracht om burgers uit alle lagen van de bevolking letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden.

Een samenleving waar de jeugd zijn talenten - op school, maar ook daarbuiten - maximaal ontwikkelt. Een samenleving met sterke maatschappelijke verbondenheid, vitale inwoners met een hoog arbeidsmoraal, een laag ziekteverzuim en bloeiende, betrokken organisaties en instellingen met professionals en vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Meedoen in al zijn facetten.

Sport en bewegen als antwoord op de pandemie

Sport (en bewegen) helpt om Drenthe nog beter te maken. Bij steeds meer inwoners (ook de kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022) heeft gezond leven - en daarmee bewegen en sporten - een prominente plaats in hun leven. In een vergrijzende samenleving en bij een crisis als de Covid-19 pandemie wordt meer en meer een beroep gedaan op eigen vitaliteit en van die van familie en/of buren. Vitaliteit wordt de belangrijkste economische factor, sport (en bewegen) de belangrijkste grondstof voor deze vitaliteit. Laat de periode waarin we in 2020 zijn beland zich nu juist kenmerken door een pandemie van het COVID-19 virus. Een periode die een aanslag was op onze vitaliteit, maar ook duidelijk heeft gemaakt dat met sport en bewegen uw gemeente nog beter maken nu nog belangrijker is dan ooit.

Onze blik is nu al gericht op de after-corona periode. We moeten ons voorbereiden om bij te kunnen dragen aan de ‘heropbouw’ van vitale en gezonde gemeenten in Drenthe. Gemeenten waar we weer plezier kunnen beleven aan samen sporten en bewegen. En waar we met sport ontmoeting organiseren waar velen dat zo lang hebben moeten missen.
Sport en bewegen kan ook helpen bij de bestrijding van een andere pandemie. Deze pandemie is de laatste jaren steeds meer in ons leven geslopen en heeft vooral in 2020 haar kans schoon gezien dankzij dat andere virus. De ‘reproductiefactor’ ervan moet omlaag. Ik heb het over ‘bewegingsarmoede’. Bewegingsarmoede is namelijk erg schadelijk voor een gezonde leefstijl, een gevoel van welbevinden en een vitale samenleving. Gelukkig hebben we hiervoor al een goed werkend ‘vaccin’. Een vaccin waarmee we, hoe paradoxaal, de hele bevolking kunnen ‘besmetten’ met het sport- en beweegvirus. Er moet voor maatwerk worden gezorgd, want niet iedereen reageert overal hetzelfde op. De ontwikkeling hiervan heeft de afgelopen jaren een versnelling gekregen. In het jaar 2019 was Drenthe Community of Sport en vierde SportDrenthe haar 50-jarig jubileum. Staande op het podium zijn wij direct begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe toekomst. Met het binnenhalen van een rijks pilot voor een Regionale Sport Toekomst Verkenning en het beschikbaar stellen van een aantal van onze ‘topspelers’ is SportDrenthe toen al begonnen met de toekomst van sport en bewegen in Drenthe!

Wat brengt ons die toekomst?

De Regionale Sport Toekomst Verkenning die is uitgevoerd kreeg een vervolg in de opdracht van de provincie Drenthe om de opbrengsten te verzilveren.  Onder de noemer Drenthe Sport Regio. Onderdeel van dit proces was een analyse op de lokale sportakkoorden die de afgelopen tijd in alle Drentse gemeenten zijn opgesteld. Op basis van deze analyse en gesprekken met diverse stakeholders, experts en vertegenwoordigers uit Drenthe vanuit diverse domeinen zijn thema’s vastgesteld waarop we elkaar in Drenthe kunnen versterken en  waarvan het meerwaarde heeft om dit samen te doen. De uitkomsten van dit traject zijn onder andere onderdeel geworden van het nieuwe gezamenlijke plan vanuit gemeenten: ‘Drenthe samen gezond in Beweging’.

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.  Alle gemeenten in Drenthe hebben vervolgens gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk om in navolging van het landelijke Sportakkoord ook een Lokaal Sportakkoord te maken. Gemeenten krijgen daar zelfs tot en met 2023 een bescheiden uitvoeringsbudget voor. Het Sportakkoord per gemeente is ook terug te vinden op onze website. Deze sportakkoorden zijn tot stand gekomen door een samenspel tussen lokale sportorganisaties, onderwijs, gemeenten en andere stakeholders. Er is onder begeleiding van een sportformateur een akkoord tot stand gekomen en een vorm van sportalliantie samengesteld die samen de voortgang bewaken van het implementatieproces.

Zou het niet mooi zijn als er op 16 maart 2022 stemmen opgaan voor gemeenten in Drenthe die vol overgave kiezen om in te zetten op:

Hiermee dragen we samen bij aan een herstelplan voor de gevolgen van COVID-19, het tegengaan van bewegingsarmoede, het bevorderen van sport- en beweegparticipatie en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Wie kiest daar nu niet voor?

Mieke Zijl
Directeur-bestuurder SportDrenthe

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn geen nieuwsberichten aanwezig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!