naar mijn gemeente

SportDrenthe
 

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Inwoners die sport bedrijven zijn veelal fit, sociaal betrokken en actief in de gemeenschap. Voor de niet sporter geldt juist dat sport en bewegen een positief effect heeft op de gezondheid en het gevoel geeft mee te doen in de samenleving. Voor gemeenten ligt hier dan ook de winst; sport en bewegen inzetten als middel om bij te dragen aan de maatschappij, de lokale economie, bij evenementen, als sportstimulering voor alle doelgroepen en bij de beweegaanbieders. In het nieuwe regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ is structureel aandacht en budget voor sport, daar liggen kansen voor de lokale politiek.

Sport &, dat is waar het om gaat. Lees verder wat sport kan bijdragen aan de thema's Maatschappij, & Economie, & Evenementen, & Beweegstimulering en & Beweegaanbieders. 

MET SPORT DRENTHE EN UW GEMEENTE NOG BETER MAKEN

Er zijn geen nieuwsberichten aanwezig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018,
een sportieve keus!