naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Gemeente Meppel

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van sport en bewegen kan binnen al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de sportvereniging en/of sportschool, op de school van de kinderen of bij de sportgroep voor senioren. Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens om minder te zitten.  

Als gemeente kunt u een belangrijke rol spelen om de inwoners mogelijkheden te geven te bewegen. Laagdrempelig en op elk niveau, aangepast aan de wensen van de doelgroep. Door als gemeente te zorgen voor de optimale randvoorwaarden kunt u zorgen dat men met plezier gaat sporten en bewegen. Dat levert u als gemeente de gewenste effecten op die u moet bereiken binnen de thema’s armoede, sociaal domein, integratie en duurzaamheid. Zorg dat sport en bewegen onderdeel wordt van uw collegeprogramma en neem de inwoners mee in de gedachtegang ‘Sporten brengt plezier, trots en saamhorigheid en is ook nog eens gezond.’ 

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijk partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.  

In 2020 is in uw gemeente een Lokaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de sportbonden (NOC*NSF) en maatschappelijk partners. 

Belangrijkste ambities van het Lokaal Akkoord Sport en Bewegen Meppel zijn: 

→  Jong Vaardig in Bewegen 
      De komende twee jaar gaan we ervoor zorgen dat iedere jonge inwoner van Meppel in aanraking komt
      met verschillende bewegingsvormen. 

→  Inclusief sport en bewegen 
      Alle Meppelers kunnen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en
      beweegomgeving. 

→  Vitale sportaanbieders 
      De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële
      en organisatorische basis wordt versterkt, zodat sportaanbieders hun vizier kunnen richten op een
      passend aanbod en (desgewenst) passende rol binnen maatschappelijke opgaven. 

→  Gezondheidsbewustzijn 
      Promoten van een gezonde en actieve leefstijl.   

Deze uitgangspunten bieden u aanknopingspunten om sport en bewegen onderdeel te laten zijn van uw collegeprogramma.

Nieuwsoverzicht

Er zijn geen nieuwsberichten aanwezig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!