naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Gemeente Borger-Odoorn

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van sport en bewegen kan binnen al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de sportvereniging en/of sportschool, op de school van de kinderen of bij de sportgroep voor senioren. Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens om minder te zitten.  

Als gemeente kunt u een belangrijke rol spelen om de inwoners mogelijkheden te geven te bewegen. Laagdrempelig en op elk niveau, aangepast aan de wensen van de doelgroep. Door als gemeente te zorgen voor de optimale randvoorwaarden kunt u zorgen dat men met plezier gaat sporten en bewegen. Dat levert u als gemeente de gewenste effecten op die u moet bereiken binnen de thema’s armoede, sociaal domein, integratie en duurzaamheid. Zorg dat sport en bewegen onderdeel wordt van uw collegeprogramma en neem de inwoners mee in de gedachtegang ‘Sporten brengt plezier, trots en saamhorigheid en is ook nog eens gezond.’ 

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijk partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.  

In 2020 is in uw gemeente een Lokaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de sportbonden (NOC*NSF) en maatschappelijk partners. 

Belangrijkste ambities van het Sport- en Gezondheidsakkoord van Borger-Odoorn zijn: 

→   Kinderen groeien gezond, fit en vaardig op. 

→   Sportief en gezond in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). Alle kinderen gezond en sportief voor, tijdens
      en na schooltijd 

→   Een gezonde en sportieve start voor elk kind (0-4 jaar) Al vanaf de geboorte zijn kinderen gezond en
      actief en hebben ouders oog voor een gezonde leefstijl. We willen bijdragen om bewegen en gezonde
      leefstijl 'gewoon' te maken. 

→   Iedereen moet kunnen sporten en bewegen 

→   Informatie en bekendheid over sport en beweegaanbod en subsidiemogelijkheden. Waar en wanneer kan
       ik sporten en welk beweegaanbod is er. En hoe kom ik, of mijn sportieve initiatief, aan geld of fondsen
       om sport en bewegen mogelijk te maken? 

→   Sporten en bewegen voor senioren. Ook senioren moeten voldoende mogelijkheden hebben om te
      sporten, te bewegen en elkaar laagdrempelig te ontmoeten 

→  Gezonde en toekomstbestendige sportaanbieders 

→   Positief coachen en goede sfeer. Goede begeleiding en training van alle kinderen op de club, ook voor
      kinderen die wat meer aandacht vragen. 

→   Samenwerking sportverenigingen. Onze sportaanbieders zijn waardevol en hebben onderling gelijk-
      soortige uitdagingen en kansen. Samenwerking en uitwisseling bieden mogelijkheden. 

→   Gezonde sportkantines. Onze sportaanbieders zijn waardevol en hebben onderling gelijksoortige uit-
       dagingen en kansen. Samenwerking en uitwisseling bieden mogelijkheden. 

→   Een gezonde omgeving, die uitnodigt om te sporten en te bewegen 

→   Rookvrije generatie. Niemand wil dat kinderen gaan roken. Daarom zetten we ons in voor een rookvrije
       omgeving voor kinderen. 

→   Beweeglijkvriendelijke omgeving. De inrichting van onze dorpen nodigt iedereen uit om in beweging te
      komen.

Deze uitgangspunten bieden u aanknopingspunten om sport en bewegen onderdeel te laten zijn van uw collegeprogramma.

Nieuwsoverzicht

Er zijn geen nieuwsberichten aanwezig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!