naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Gemeente Tynaarlo

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van sport en bewegen kan binnen al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de sportvereniging en/of sportschool, op de school van de kinderen of bij de sportgroep voor senioren. Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens om minder te zitten.  

Als gemeente kunt u een belangrijke rol spelen om de inwoners mogelijkheden te geven te bewegen. Laagdrempelig en op elk niveau, aangepast aan de wensen van de doelgroep. Door als gemeente te zorgen voor de optimale randvoorwaarden kunt u zorgen dat men met plezier gaat sporten en bewegen. Dat levert u als gemeente de gewenste effecten op die u moet bereiken binnen de thema’s armoede, sociaal domein, integratie en duurzaamheid. Zorg dat sport en bewegen onderdeel wordt van uw collegeprogramma en neem de inwoners mee in de gedachtegang ‘Sporten brengt plezier, trots en saamhorigheid en is ook nog eens gezond.’ 

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijk partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.  

In 2020 is in uw gemeente een Lokaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de sportbonden (NOC*NSF) en maatschappelijk partners. 

Belangrijkste ambities van het Sport en beweegakkoord Sportief Gezond Samen Tynaarlo zijn: 

→  Geborgd in actief en gezond 

→  Sportieve infrastructuur: Sport- en beweegaccommodaties, -faciliteiten en samenwerkingskracht die
      bijdragen aan verbondenheid en sportplezier. Een aantrekkelijke sportaccommodatie nodigt uit om te
      gaan sporten, maar draagt ook bij aan het clubgevoel. Ze vormen niet zo zeer de reden om te gaan
      sporten of bewegen, maar vormen wel een hygiëne factor. Mensen knappen af op faciliteiten die niet
      meer voldoen aan de verwachtingen. In een gemeente met veel kleine kernen is het een uitdaging om
      faciliteiten rendabel en up-to-date te houden. Dit is een uitdaging die gezamenlijk aangegaan moet
      worden en slimme oplossingen en samenwerking vraagt. 

→  Benutten openbare ruimte: Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte aantrek-
      kelijker maken. Onder de noemer Typisch Tynaarlo wordt er gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie.
      De uitdaging is om sport- en beweeginclusief te denken in dit soort ruimtelijke plannen. Tynaarlo heeft
      al veel te bieden als het gaat om een aantrekkelijke buitenruimte en groen. Daarbij willen we blijven
      werken aan een omgeving die uitnodigt tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten.

→  Sportclubs klaar voor de toekomst: Krachtige en toekomstbestendige sportorganisaties die samen een
      divers, kwalitatief sterk en passend sportaanbod realiseren voor de inwoners van Tynaarlo. Opgroeien
      met sport en bewegen begint met een kwalitatief goed en divers aanbod. Veel mensen voelen zich nog
      steeds aangetrokken tot de sportvereniging, anderen maken liever gebruik van commercieel sport-
      aanbod, organiseren hun eigen sport in informele sportclubjes of doen af en toe mee aan een evenement.
      Een kwalitatief goed en divers aanbod dat aansluit op de behoeften van de inwoners draagt bij aan een
      hoge deelname. 

→  Geborgd in leefbaar en inclusief 

→  Jong geleerd: Het verbeteren van bewegings- en gezondheidsvaardigheden bij de jeugd om een
      gezonde start te realiseren. Wie jong goed leert bewegen en het plezier in bewegen leert ontdekken
      (bewegingsvaardigheid) heeft een grote kans ook op latere leeftijd actief te blijven. Hetzelfde geldt
      voor gezondheidsvaardigheden, kennis van een gezonde leefstijl en het in staat zijn het eigen gedrag
      hierin te sturen kunnen het best op jonge leeftij een gewoonte worden. Een belangrijke rol is hiervoor
      weggelegd voor het (bewegings)onderwijs, waarin voldoende aandacht moet zijn voor de grondvormen
      van bewegen, het ontwikkelen van zelfregulatie en het enthousiasmeren van de kinderen. 

→  Actief en gezond. Een actieve en gezonde leefstijl voor alle leeftijden, ook voor de kwetsbare groepen,
      in Tynaarlo.

Deze uitgangspunten bieden u aanknopingspunten om sport en bewegen onderdeel te laten zijn van uw collegeprogramma.

Nieuwsoverzicht

Er zijn geen nieuwsberichten aanwezig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!