naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Gemeente Westerveld

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van sport en bewegen kan binnen al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de sportvereniging en/of sportschool, op de school van de kinderen of bij de sportgroep voor senioren. Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens om minder te zitten.  

Als gemeente kunt u een belangrijke rol spelen om de inwoners mogelijkheden te geven te bewegen. Laagdrempelig en op elk niveau, aangepast aan de wensen van de doelgroep. Door als gemeente te zorgen voor de optimale randvoorwaarden kunt u zorgen dat men met plezier gaat sporten en bewegen. Dat levert u als gemeente de gewenste effecten op die u moet bereiken binnen de thema’s armoede, sociaal domein, integratie en duurzaamheid. Zorg dat sport en bewegen onderdeel wordt van uw collegeprogramma en neem de inwoners mee in de gedachtegang ‘Sporten brengt plezier, trots en saamhorigheid en is ook nog eens gezond.’ 

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijk partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.  

In 2020 is in uw gemeente een Lokaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de sportbonden (NOC*NSF) en maatschappelijk partners. 

Belangrijkste ambities van het Sport- en preventieakkoord ‘Een gezond en sportief Westerveld’ zijn: 

→   Sport, bewegen en preventie voor een gezond Westerveld 
      ‘Iedere inwoner van Westerveld moet kunnen opgroeien in een gezonde omgeving en een leven lang
      kunnen sporten en bewegen’. 

→  Vitale sport- en beweegaanbieders 
      Sport- en beweegaanbieders zijn de sportverenigingen in Westerveld en daarnaast ook de commerciële
      sportaanbieders waar door inwoners gesport wordt. Vitale sportclubs zijn clubs die niet alleen gezond zijn
      als het gaat om voldoende leden, financiën en vrijwilligers (=organisatiekracht), maar die ook toekomst-
      bestendig zijn door een sterk bestuur, een goed gevoerd beleid en met lerend vermogen in kunnen
      spelen op ontwikkelingen in de omgeving. 

→  Duurzame infrastructuur voor sport en bewegen 
      Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn. Het gaat niet alleen
      om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het park, het pleintje in de wijk
      en de natuur. In deze ambitie gaat het over de aanwezigheid en behoud van voorzieningen (sport-
      accommodaties) om in te sporten en te bewegen en ook over de inrichting van de openbare ruimte en
      hoe die verleid tot sporten en bewegen. 

→  Westerveld op de kaart 
      Westerveld zet zich op de kaart. Ook op sportief gebied! De gemeente is rijk aan mooie natuur en
      hiermee een uitstekende uitvalbasis om de natuur op een actieve manier te beleven. En die natuur
      is niet alleen aantrekkelijk voor de toerist en/of recreant maar ook voor de inwoners zelf. Hen optimaal
      deze natuur te laten beleven is dan ook van belang. 

Deze uitgangspunten bieden u aanknopingspunten om sport en bewegen onderdeel te laten zijn van uw collegeprogramma.

Nieuwsoverzicht

Er zijn geen nieuwsberichten aanwezig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!