naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Gemeente De Wolden 

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van sport en bewegen kan binnen al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de sportvereniging en/of sportschool, op de school van de kinderen of bij de sportgroep voor senioren. Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens om minder te zitten.  

Als gemeente kunt u een belangrijke rol spelen om de inwoners mogelijkheden te geven te bewegen. Laagdrempelig en op elk niveau, aangepast aan de wensen van de doelgroep. Door als gemeente te zorgen voor de optimale randvoorwaarden kunt u zorgen dat men met plezier gaat sporten en bewegen. Dat levert u als gemeente de gewenste effecten op die u moet bereiken binnen de thema’s armoede, sociaal domein, integratie en duurzaamheid. Zorg dat sport en bewegen onderdeel wordt van uw collegeprogramma en neem de inwoners mee in de gedachtegang ‘Sporten brengt plezier, trots en saamhorigheid en is ook nog eens gezond.’ 

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijk partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.  

In 2020 is in uw gemeente een Lokaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de sportbonden (NOC*NSF) en maatschappelijk partners. 

Belangrijkste ambities van het sportakkoord De Wolden Ruinen zijn: 

→   Van jongs af vaardig in bewegen 
       Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met sport, bewegen en de sportaanbieders in het dorp door
       een structureel naschools sportaanbod voor de basisschooljeugd. 

→   Iedereen moet kunnen sporten 
       Meer gezamenlijk sportaanbod voor diverse leeftijdsgroepen om te sporten in Ruinen 

→   Vitale sportaanbieders 
       Meer gezamenlijk optrekken om kaderproblematiek, ledenverloop, en vrijwilligerstekort aan te pakken 
       Gezonde en positieve omgeving:
      1. Goed vindbare informatie voor dorpsgenoten en nieuwe inwoners over de sportmogelijkheden en
          sportaanbieders in Ruinen.
      2. Kansen rond samenwerking tussen school en sportvereniging voor gezamenlijk gebruik/renovatie
          van (sport-) accommodaties verkennen en benutten.


Belangrijkste ambities van het sportakkoord De Wolden De Wijk zijn: 

→   Van jongs af vaardig in bewegen 
       Kinderen in de Wijk maken kennis met sport en bewegen en ervaren geen drempels om te sporten 
       Een brede motorische screening voor kinderen met een passend vervolg, bijvoorbeeld
       MRT/Fysiotherapie 

→   Iedereen moet kunnen sporten 
       Een aansprekend sportaanbod om ouderen in beweging te brengen, eenzaamheid tegen te gaan
       en ouderen langer fit en gezond te houden.
       Wijker Olympics: sportieve competitie voor alle inwoners van de Wijk 

→   Vitale sportaanbieders 
       Samen optrekken als verenigingen om organisatorisch sterker en vitaler te worden. 
       Sportverenigingen in de Wijk werken samen rond sportkennismaking voor de jeugd 

→   Gezonde en positieve omgeving 
       De informatie over sportaanbod en vrijwilligersvacatures in de Wijk is goed te vinden, blijft actueel en
       wordt ook aan nieuwe inwoners beschikbaar gesteld 
       Het dorp en de directe omgeving van de Wijk nodigt uit tot sporten en bewegen en wordt gebruikt voor
       sporten beweegevenementen 

Deze uitgangspunten bieden u aanknopingspunten om sport en bewegen onderdeel te laten zijn van uw collegeprogramma.


Nieuwsoverzicht

Er zijn geen nieuwsberichten aanwezig.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!